Searchable Light Aviation Database

WAR Replica

WAR Replica BF109 Messerschmitt

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica BF109 Messerschmitt

WAR Replica F4U Corsair

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica F4U Corsair

WAR Replica Focke-Wulf FW 190

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica Focke-Wulf FW 190

WAR Replica Hawker Sea Fury

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica Hawker Sea Fury

WAR Replica Japanese Zero

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica Japanese Zero

WAR Replica P-40E Warhawk

EW:600 lbs (272 kg)
MTOW:900 lbs (408 kg)
Vs0:49 mph (79 kph)
Vc:140 mph (225 kph)
WAR Replica P-40E Warhawk

WAR Replica P-47 Thunderbolt

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:135 mph (217 kph)
WAR Replica P-47 Thunderbolt

WAR Replica P40 Kitty Hawk

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:140 mph (225 kph)
WAR Replica P40 Kitty Hawk

WAR Replica P51 Mustang

EW:620 lbs (281 kg)
MTOW:920 lbs (417 kg)
Vs0:54 mph (87 kph)
Vc:140 mph (225 kph)
WAR Replica P51 Mustang